Obavještenje o javnoj odbrani projekta doktorske disertacije Nermina Čovića

Elektrotehnički fakultet