Obavještenje o javnoj odbrani projekta doktorske disertacije Amine Tucak-Smajić, mr. ph.

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu člana 32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz decembra 2018. godine, Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet objavljuje

 

O B A V I J E S T

O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Javna odbrana projekta doktorske disertacije pod naslovom "Razvoj i karakterizacija katjonskih nanostrukturiranih lipidnih nosača za miRNK" (naslov rada na engleskom jeziku: "Development and characterization of cationic nanostructured lipid carriers for miRNA")studentice Amine Tucak-Smajić, mr.ph. će se održati dana 23.11.2022. godine sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta, Praktikum iz nastavnog predmeta Industrijska farmacija, te online putem sljedećih pristupnih podataka:

Zoom Meeting ID: 952 9675 3148, Passcode: 218292