Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije mr. Žarka Šantića

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

O B A V J E Š T E N J E

Mr. Žarko Šantić, student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom: Model osposobljavanja vozača motornih vozila u svrhu povećanja sigurnosti cestovnog prometa. Odbrana će se održati u petak 02.12.2022.godine u Plavom amfiteatru Fakulteta za saobraćaj i komunikacije sa početkom u 14:00 sati.

Predsjednik Vijeća doktorskog studija
Prof.dr Samir Čaušević