Komemoracija - profesor emeritus dr. Mehmed Bublin

Komemoracija - profesor emeritus dr. Mehmed Bublin

Komemoracija povodom smrti profesora emeritusa dr. Mehmeda Bublina bit će održana u četvrtak 04. 04. 2024. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Patriotske lige 30 – sala Burence), sa početkom u 12 sati.

Dženaza će se obaviti u srijedu 03. 04. 2024. godine u 15:30 sati na mezarju Nišani – Jarčedoli.

Kolektiv Univerziteta u Sarajevu - Građevinskog fakulteta