Izložba radova studenata treće godine Arhitektonskog fakulteta UNSA "Novo naselje Prekounje"

Izložba radova studenata treće godine Arhitektonskog fakulteta UNSA "Novo naselje Prekounje"

U zimskom semestru školske 2021/22. godine Katedra za urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta UNSA je ostvarila suradnju sa Gradom Bihaćem u okviru izvođenja nastave na predmetu Urbanističko projektovanje 3. Kao rezultat nastave selektirano je 12 radova za Izložbu „Novo naselje Prekounje“ koja je održana 21.5.2022. u Gradskoj galeriji Bihać u okviru Sedmice arhitekture u Bihaću „Urbanizam u pokretu“. Na izložbi i maloj ekskurziji u Bihaću su prisustvovali studenti, nastavnici i saradnici sa Katedre za urbanizam i prostorno planiranje. Žiri sastavljen ispred Grada Bihaća u sastavu Sijana Hošić, Ahmed Ibrahimpašić i Narcisa Bašić-Gaković je izdvojio i simbolično nagradio tri rada, Alem Hasanović, Ahmed Peco, Zerina Dacić, dok su svi studenti dobili zahvalnicu za učešće u ovoj interesantnoj suradnji.

U nastavku pogledajte izložene radove od: Zerina Dacić, Edna Halilović, Alem Hasanović, Salih Krčalo, Igor Mandić, Ema Mušović, Amina Mešić, Mario Marjanović, Elma Kuršumlija, Amer Sarajlić, Ahmed Peco, Nedžmija Torlić.

 • UP3_Dacic_Zerina_plakat
 • UP3_Halilović_Edna_plakat
 • UP3_Hasanović Alem_plakat
 • UP3_Krčalo_Salih_plakat
 • UP3_Marjanović_Mario_plakat
 • UP3_Mešić_Amina_plakat
 • UP3_Mušović_Ema_plakat
 • UP3_Peco_Ahmed_plakat
 • UP3_Sarajlić_Amer_plakat
 • UP3_Torlić_Nedžmija_plakat
 • UP3_Kuršumlija_Elma_plakat
 • UP3_Madić_Igor_plakat

Ovom prilikom ispred Katedre za Urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta izražavamo zahvalnost Službi za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Grada Bihaća za uspješnu suradnju i nadamo se nastavku iste u budućnosti.