Akademik prof. dr. Dejan Milošević izabran za počasnog člana naučne organizacije "Optica"

Akademik prof. dr. Dejan Milošević izabran za počasnog člana naučne organizacije "Optica"

Akademik prof. dr. Dejan Milošević, redovni profesor Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i redovni član Akademije nauka i umjetnosti BiH, izabran je za počasnog člana naučne organizacije Optica posvećene promoviranju generiranja, primjene, arhiviranja i diseminacije znanja u oblasti optike i fotonike (nekadašnje Optičko društvo Amerike – OSA - Optical Society of America).

Upravni odbor naučne organizacije Optica, izabralo je u novo počasno članstvo akademika Miloševića zajedno sa još 108 naučnika iz 24 države (Optica Fellows) zbog njihovog doprinosa razvoju optike i fotonike.

Počasni članovi biraju se na osnovu nekoliko faktora, uključujući izvanredan doprinos poslovanju, obrazovanju, istraživanju, inženjerstvu i uslugama u organizaciji Optica i široj društvenoj zajednici. Nominacije predlažu drugi počasni članovi organizacije, a sam proces evaluacije i ocjenjivanja je veoma konkurentan i sa visokim kriterijima. Počasni članovi mogu činiti tek 10% od ukupnog članstva u organizaciji Optica.

Novi počasni članovi ove organizacije, bit će predstavljeni na konferencijama i događajima planiranim tokom 2023. godine.