Katolički bogoslovni fakultet

NATJEČAJ za izbor akademskog osoblja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Katolički bogoslovni fakultet

Na temelju članka 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20, 39/21), članka 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018.), članka 20. i 79. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (ur. broj: 1-292-1/2020), Odluke Fakultetskog vijeća ur. broj: 1-331/2022. od 4. srpnja 2022. i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-11-78/22 od 20. 7. 2022., Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor akademskog osoblja na
Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Za izbor nastavnika u više znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i znanstvene grane dogmatska teologija na Katedri dogmatske teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, puno radno vrijeme (1 izvršitelj).