Prirodno-matematički fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Sarajevu - Prirodno-matematičkom fakultetu

Prirodno-matematički fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet, broj: 01/06-563/1-2022 od 14.03.2022. godine i Odluke, broj: 01/06-1626, 1632, 1649/2-2022 od 04.07.2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-4-107/22 od 30.03.2022. godine i Odluke, broj: 01-11-81/22 od 20.07.2022. godine, te Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-30764-11/22 od 11.08.2022. godine,                     raspisuje se

  KONKURS/NATJEČAJ

za izbor nastavnikai saradnika na

Univerzitetu u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet

 

Pored općih zakonskih uvjeta, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i članom 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

  • NASTAVNIK u zvanje VANREDNOG PROFESORA za  oblasti: „Fizička geografija” i “Geoekologija” na Univerzitetu u Sarajevu-Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za geografiju - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom;

 

  • NASTAVNIK u zvanje VANREDNOG PROFESORA za  oblast: „Geometrija i topologija“ na Univerzitetu u Sarajevu-Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za matematiku - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom;

 

  • NASTAVNIK u zvanje VANREDNOG PROFESORA za  oblast: „Eksperimentalna fizika“na Univerzitetu u Sarajevu-Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za fiziku - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom;

 

  • NASTAVNIK u zvanje DOCENTA za oblast: „Geometrija i topologija” na Univerzitetu u Sarajevu-Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za matematiku - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

  • NASTAVNIK u zvanje DOCENTA za oblast: „Primijenjena matematika” na Univerzitetu u Sarajevu-Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za matematiku - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

  • SARADNIK u zvanje ASISTENTA za oblast: “Teorijska kompjuterska nauka ”– na Univerzitetu u Sarajevu-Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za matematiku - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom