Filozofski fakultet

Konkurs za izbor | Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

               Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/290 od 4. 7. 2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-11-76/22 od 20. 7. 2022. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

 

  1. ISTO ZVANJE VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Engleski jezik, lingvistika (predmeti: Uvod u morfosintaksu, Morfosintaksa – nefinitne konstrukcije, IP: Sintaksičke varijacije u novinskom registru, Pregled gramatike bosanskog, hrvatskog, srpskog i engleskog jezika, Analiza diskursa, Sociolingvistika, IP: Sociolingvistika), Opći predmet: Engleski jezik 1 i 2, na Odsjeku za anglistiku

                                                                                                                     1 izvršilac, puno radno vrijeme