Prirodno-matematički fakultet

Javni poziv za prikupljanje ponuda za iznajmljivanje prostora za postavljanje dvostranog reklamnog panoa na krovu visoke zgrade Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta

Prirodno-matematički fakultet

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-9-14/22 od 14.04.2022. godine Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZNAJMLJIVANJE PROSTORA ZA POSTAVLJANJE DVOSTRANOG REKLAMNOG PANOA NA KROVU VISOKE ZGRADE  UNIVERZITETA U SARAJEVU - PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA