Medicinski fakultet

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS | Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet

Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakulte

UNIVERZITET U SARAJEVU – MEDICINSKI FAKULTET

Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo

www.mf.unsa.ba

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana: 3, 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 19/21, 10/22 i 28/23), članova 14, 15 i 21. Pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu broj: 02-2-4-1/24 od 30.01.2024. godine, Odluke Rektora Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-1079-1-2/24 od 31.01.2024. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-20026-59/24 od 04.04.2024. godine, Univerzitet u Sarajevu – Medicinski fakultet, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

ZA RADNO MJESTO:

  1. Pomoćni radnik/ca na održavanju higijene prostora, laboratorijskog suđa, radne odjeće, objekta i dvorišta - sedam izvršilaca, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca