Farmaceutski fakultet

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 1.1.2022-1.1.2026. godine

Farmaceutski fakultet

Na osnovu člana 135. stav (3) i 137. stav (1) i (2) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), člana 104. stav (2), člana 107. stav (1). člana 110., člana 111. stav (1), (2) i (3) Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-3828/21 od 06.09.2021. godine, Vijeće Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu raspisuje

 

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ

za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) na

Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

za mandatni period 1.1.2022-1.1.2026. godine