Međunarodna konferencija „Bosna i Hercegovina 25 godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma“

Međunarodna konferencija „Bosna i Hercegovina 25 godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma“
Datum događaja
24
Nov

Organizatori: Fakultet političkih nauka i Evropski regionalni master program iz demokratije i ljudskih prava u JI Evropi, Centar za interdisciplinarne studije

24. 11. 2020. sa početkom u 10:30 

Ove godine navršava se četvrt stoljeća od potpisivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Sporazum, koji je postignut u Daytonu 21. novembra 1995. godine, a potpisan 14. decembra iste godine u Parizu, kreirao je ustavni okvir u Bosni i Hercegovini koji je i danas prožet dubokom političkom i društvenom polarizacijom.  

Iako se već više od deceniju govori o prelasku Bosne i Hercegovine iz postdejtonske u briselsku fazu, koja je formalno započeta potpisivanjem Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine, država je i dalje presudno oblikovana utjecajem Aneksa IV Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji figurira kao – nikada ratificirani – Ustav Bosne i Hercegovine. Rasprave o funkcionalnom ustavnom aranžmanu, sa jedne, te samoj ideji države, sa druge strane, i dalje oblikuju javni prostor Bosne i Hercegovine, uz mnoštvo neriješenih pitanja u vezi sa temeljnim demokratskim vrijednostima.

Fakultet političkih nauka u saradnji sa Evropskim regionalnim master programom iz demokratije i ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi (GCSEE/ERMA) 24. novembra organizira međunarodnu konferenciju koja će – zbog trenutne javnozdravstvene situacije – u online prostoru okupiti teoretičare i praktičare iz Bosne i Hercegovine i inozemstva. 

Paneli kroz koje će biti organiziran rad konferencije:

  1. Bosna i Hercegovina – historijski kontekst i dijagnoza stanja 
  2. Dejtonski mirovni sporazum – izazovi za demokratiju i ljudska prava 
  3. Regionalni odnosi – sadašnjost i pogled u budućnost 
  4. Četvrt stoljeća Dejtonskog mirovnog sporazuma: Kakvu državu želimo?

Radni jezici konferencije su bos./hrv./srp. i engleski. Konferenciju će biti moguće pratiti putem veb-stranice: www.fpn-forum.ba, te službene Facebook-stranice Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.