28. međunarodna konferencija o informacionim, komunikacijskim i automatizacijskim tehnologijama

28. međunarodna konferencija o informacionim, komunikacijskim i automatizacijskim tehnologijama
Datum događaja
16
Jun

16-18. juni 2022. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ponosni organizator konferencije je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu uz tehničko sponzorstvo IEEE Control Systems SocietyIEEE Industrial Electronics Society i IEEE Systems, Man and Cybernetics Society (očekuje se potvrda sponzorstva). Doprinosi i radovi sa konferencije bit će objavljeni u bazi IEEE Xplore.

Cilj konferencije je kreirati svjetski forum za diskusiju istraživača i inženjera iz prakse, te predstaviti najnovija istraživanja u oblastima kompjuterskih nauka, informacionih tehnologija, sistema kontrole, komunikacijskih tehnologija i energetike.

Na konferenciji je do sada potvrđeno učešće tri vrhunska pozivna predavača, naučnika svjetskog renomea:

Prof. Miroslav Krstić sa UC San Diego ( https://scholar.google.com/citations?user=V6MAuuoAAAAJ&hl=hr&oi=ao )

Prof. Frede Blaabjerg sa Aalborg University ( https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=z6F1QaoAAAAJ ), 

Prof. Fabien Lotte sa Inria Bordeaux Sud-Ouest ( https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=bF8vZlQAAAAJ ).

Više detalja o samoj konferenciji je dostupno na: https://icat.etf.unsa.ba/