14. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”

14. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”
Datum događaja
24
Okt

14. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”

Sarajevo, 24-26.10.2024.

Poziv za radove

 

Organizatori

Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Mjesto održavanja

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuju poziv za radove na 14. Međunarodnom simpoziju “Muzika u društvu”. Simpozij tradicionalno, bijenalno okuplja muzikologe, etnomuzikologe, teoretičare, muzičke pedagoge i stručnjake iz srodnih oblasti u istraživanju aktualnih pitanja muzike i muzikologije. Načelna tema “Muzika u društvu” označava interes za uvid u višedimenzionalni, diversificirani i transdisciplinarni diskurs savremene nauke o muzici te nudi platformu za razmjenu rezultata recentnih istraživanja.

 

Pozivaju se zainteresirani da šalju svoje prijave koje će biti organizirane prema ponuđenim oblastima i temama:

  • Digitalna etno/muzikologija
  • Muzika i manjine
  • Značenje u muzici
  • Historijski, kritički i interpretativno-stvaralački aspekti teorije muzike
  • Teorija muzike kao naučna i pedagoška disciplina
  • Muzička percepcija i kognicija
  • Nova istraživanja

 

Jezici simpozija su bosanski/hrvatski/srpski i engleski.

Kotizacija iznosi 50 € ili 100 KM (30 € ili 60 KM za članove Muzikološkog društva FBiH) i uključuje programsku knjižicu i druge radne materijale, kao i zajednički ručak/večeru učesnika simpozija.

Organizatori ne snose troškove putovanja i smještaja učesnika.

Recenzirani radovi će biti objavljeni u Zborniku radova 14. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu“ (engleska ili b/h/s verzija), koji je indeksiran u bazama RILM i EBSCO.

Prijave slati na prijavnom obrascu do 30. aprila 2024. na e-mail adresu: symposium@muzikolosko-drustvo.ba.

Prijavni obrazac možete pronaći u .doc and .pdf formatu. Poziv za radove također je dostupan u .pdf formatu.

O konačnoj odluci o odabranim radovima programski odbor će obavijestiti učesnike do 20. maja 2024. Informacije o programu i registraciji bit će objavljene nakon ovog datuma.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na symposium@muzikolosko-drustvo.ba.

Pozivamo Vas da poziv proslijedite svim zainteresiranim kolegicama i kolegama i nadamo se da ćemo se sresti u Sarajevu u oktobru 2024. godine!

 

Informacije o Simpoziju redovno ćemo dopunjavati na našim zvaničnim kanalima:

Zvanična stranica – Facebook – Instagram