RESILIENCE projekat | Serija online radionica: FAIR data principi i religijske studije

RESILIENCE projekat | Serija online radionica: FAIR data principi i religijske studije
Datum događaja
29
Sep

Koncept FAIR podataka predstavlja podatke koji ispunjavaju principe da se mogu lako pronaći, te da su dostupni, operabilni i ponovno upotrebljivi i kao takvi sve se brže uvode u različite istraživačke domene, uključujući i religijske studije.

Prva online radionica o FAIR podacima biti će održana 29. septembra 2023. godine KROZ RESILIENCE projekat i otvorena je za sve istraživače koji se bave religijskim studijama. Prijave se mogu vršiti putem link-a: Registration - RESILIENCE (resilience-ri.eu)

U praktičnoj sesiji koju vode stručni treneri bit će omogućena vježba da svoj skup podataka pripremite za objavljivanje prema FAIR principima.