Radionica „EU moderni modeli višegodišnjeg finansiranja univerziteta – jačanje odgovornosti i autonomije univerziteta“

UNSA
Datum događaja
20
Nov
Mjesto događaja
Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu u saradnji sa grupom eksperata za reformu visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine (HERE BIH), a uz podršku Erasmus+ kancelarije Bosne i Hercegovine, organizira radionicu o temi „EU moderni modeli višegodišnjeg finansiranja univerziteta – jačanje odgovornosti i autonomije univerziteta“.

Radionica će biti održana 20. novembra 2017. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo) sa početkom u 9:30 sati.

Radionicu će voditi međunarodna ekspertica Evropske izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) Tatyana Koryakin Antunes, koja radi na Univerzitetu u Portu, Portugal (Centre for Research in Higher Education Policies – CIPES). Kolegica Antunes je ekspertica u oblasti politika i mehanizama finansiranja visokog obrazovanja i njihovih implikacija na upravljanje univerzitetom kao i na saradnju univerziteta i industrije ali i cjelokupnog društva. Na radionici će biti predstavljene evropske javne politike koje podupiru uvođenje novog načina finansiranja univerziteta, koji intenziviranjem mjera monitoringa i ocjene postignutih performansi jačaju, prije svega, odgovornost i transparentnost univerziteta, a time otvaraju put ka istinskom snaženju svih aspekata autonomije i jačanja poduzetničkog duha akademske zajednice odnosno univerziteta. Nadamo se da će planirane sesije za diskusiju potaći promišljanje o stanju u BiH kao i o načinima unapređenja rada, odgovornosti i autonomije univerziteta.

Potvrdu učešća potrebno je dostaviti najkasnije do 16. novembra 2017. godine putem e-maila na adresu adnan.rahimic@unsa.ba, uz navođenje sljedećih podataka: ime i prezime, naziv ustanove/institucije, funkcija/radno mjesto, e-mail adresa i broj telefona.