Promocija univerzitetskog izdanja rukopisa Monografija - "30 godina rada Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE"

Promocija univerzitetskog izdanja rukopisa Monografija - „30 godina rada Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE“
Datum događaja
08
Jul
Mjesto događaja
Svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu

Bosanskohercegovački komitet/ogranak Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme/sustave CIGRE - BH K/O CIGRE je izdavač rukopisa „30 godina rada Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE“ - Monografija, napisane odautora: Edhem Bičakčić, prof. dr. Zijad Bajramović, Irfan Durmić, prof. dr. Drago Bago, prof. dr. Tatjana Konjić, prof. dr. Mustafa Musić, mr. Sabina Dacić-Lepara, Maja Muftić-Dedović, dr. Elvisa Bećirović i Edina Mašnić. Monografija je izdata na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku.

Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu data je saglasnost da se publikacije Monografija - „30 godina rada Bosanskohercegovačkog komiteta Međunardonog vijeća za velike električne sisteme CIGRE“ i Monograph - „30 years of work of the Bosnia and Herzegovina Committee of the International Council on Large electrical Systems CIGRE“ mogu objaviti kao univerzitetska izdanja.

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati vas na promociju univerzitetskog izdanja Monografije - „30 godina rada Bosanskohercegovačkog komiteta Međunardonog vijeća za velike električne sisteme CIGRE“ koja će se održati u ponedjeljak 8. jula 2024. godine u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 11,00 sati.

Promotori su g. Edhem Bičakčić, acc. Branislava Perunčić, acc. Kemal Hanjalić i moderator prof. dr. Zijad Bajramović.

Na portalu Otvoreni pristup na Univerzitetu u Sarajevu u ediciji Univerzitetska izdanja (link: https://ebooks.unsa.ba/index.php/ebooks/catalog/category/university) dostupne su publikacije „30 godina rada Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE – Monografija“ i „30 years of work of the Bosnia and Herzegovina Committee of the International Council on Large electrical Systems CIGRE – Monograph“.