Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu je domaćin XXVII Godišnjeg foruma mladih historičara prava

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu je domaćin XXVII Godišnjeg foruma mladih historičara prava
Datum događaja
21
Sep

Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet će u periodu od 21. - 23. 09. 2023. godine biti domaćin i suorganizator XXVII Godišnjeg foruma mladih historičara prava.

Više informacija o događaju i pozivu za dostavu radova možete dobiti prateći link:

https://aylh.org/annual-forums/xxviith-annual-forum-of-young-legal-historians/