Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama u BiH | Zasadi drvo

Datum događaja
27
Okt

Centralna aktivnost Univerziteta u Sarajevu povodom Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama u BiH

Zelena i održiva biblioteka je biblioteka koja uvažava ekološke, ekonomske i društvene aspekte održivost. (IFLA smjernice o zelenim bibliotekama,

2022)

📖

Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama u Bosni i Hercegovini / Nacionalni dan svjesnosti o knjižnicama u Bosni i Hercegovini 

📚 27. oktobar/listopad 2023. godine 

Potvrdite prisustvo na linku: https://forms.gle/Cq4V6k7cGZwNGaRW6

1