Senat

Zapisnik sa 67. redovne sjednice Senata od 27. 03. 2024.

Datum zapisnika

Zapisnik sa 67. redovne sjednice Senata od 27. 03. 2024.