Projekat

KnowHub - Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity

KnowHub
Vrijeme trajanja projekta
-
Opis projekta

KnowHub - Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity (Ponovno povezivanje univerziteta i preduzeća radi oslobađanja regionalne inovacije i preduzetničke aktivnosti)

Koordinator projekta: FH JOANNEUMGESELLSCHAFT MBH, GRAZ AUSRIA
Projekat KNOWHUB provodi se putem Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Projekat KnowHub ima za cilj razvoj inovativnih kapaciteta na univerzitetima zapadnog Balkana. Putem povezivanja univerziteta sa privredom razvijat će se inovacijski i poduzetnički kapaciteti, kako na univerzitetu tako i u privrednim subjektima. U okviru projekta uspostavit će se pet centara na Balkanu za podršku razvoju inovatorskih aktivnosti. Ovi centri služit će kao veza između univerziteta i privrednih subjekata jer će obezbjeđivati znanja i vještine kao i savremene tehnologije potrebne preduzetnicima, posebno novim kompanijama zasnovanim na znanju, kao i malim i srednjim preduzećima.

Centri će biti opremljeni tehnologijama za bržu izradu prototipa, kao i lean proizvodnju (sa optimiziranim i stoga i najefikasnijim procesima), što su neophodni alati u procesu osiguranja konkurentnosti svake kompanije. Centri će služiti i kao razvojni modeli za komercijalizaciju istraživanja na univerzitetima. Uz korištenje znanja, opreme i veza sa privredom omogućit će se studentima značajno praktično iskustvo i obrazovanje u skladu sa potrebama tržišta rada.

Mašinski fakultet Sarajevo provodi ovaj projekat u okviru strategije razvoja inovativnih kapaciteta Univerziteta u Sarajevu. Kroz KnowHub projekat će biti razvijen novi set inovativnih, poduzetničko orijentisanih, trening modula koji će biti integrisani u postojeće nastavne planove i programe.

Partneri:

 • FH Joanneum, Austrija
 • WUS Austrija, Austrija
 • Univerzitet u Girona, Španija
 • Univerzitet Vassan, Finska
 • NCDIEL Skoplje, Sjeverna Makedonija
 • Univerzitet u Tirani, Albanija
 • Univerzitet u Vloresu, Albanija
 • Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • Univerzitet u Mostaru, Bosna i Hercegovina
 • INTERA Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Univerzitet Crne Gore, Crna Gora

Više informacija o KnowHub projektu na web stranici projekta www.knowhub.eu.