Fakultet zdravstvenih studija

Adresa
Stjepana Tomića 1
Email
info@fzs.unsa.ba

 

Fakultet zdravstvenih studija je osnovan 1973. godine. Specifičnost ovog fakulteta se ogleda u tome što se brine za one dijelove zdravstvene zaštite neophodne da zadovolje sve širu i sveobuhvatniju multidisciplinarnu, neinvazivnu i invazivnu dijagnostiku i terapiju na najvišem nivou, sa najsavreminijom opremom i metodama koje se koriste u svijetu.
Nakon završenog studija studenti razumiju i sposobni su planirati i primjeniti principe i sadržaje:

•    programa kineziologije, terapije pokretom, re/habilitacije i okupacione terapije s ciljem unapređenja i poboljšanja zdravlja
•    oblasti kliničke hemije i biohemije, hematologije, mikrobiologije, citodijagnostike, kao i pružanje usluga u laboratorijama molekularne biologije.
•    oblasti radiodijagnostike, nuklearne medicine i radioterapije, s ciljem unapređenja i poboljšanja zdravlja.
•    sanitarno-higijenske i epidemiološke principe na užem i širem području u redovnim i vanrednim uslovima, a s ciljem unapređenja i poboljšanja zdravlja
•    zdravstvene njege nad zdravim i bolesnim stanovnicima, svih uzrasta, s ciljem unapređenja i poboljšanja zdravlja, te eliminacije oboljenja.

Zalaganjem i radom svih uposlenika Fakultet zdravstvenih studija je dobio Certifikat sistema osiguranja i upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2008 od ugledne certifikacijske kuće Bureau Veritas.

Koncept studiranja: 4 + 1 + 3

Studiji: 

Studij fizioterapije

Studij laboratorijskih tehnologija

Studij radioloških tehnologija

Studij sanitarnog inženjerstva

Studij zdravstvene njege

Studij babičarstva/primaljstva

Studij zdravstvenog nutricionizma i dijetetike

 

 

Odgovorna osoba
Dekan: Prof. dr. Arzija Pašalić

43.867906, 18.416544