Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Adresa
Zmaja od Bosne 8
Email
info@fsk.unsa.ba

Fakultet za saobraćaj i komunikacije počeo je sa radom 1977. godine i od tada je stekao status vodeće obrazovne i naučne institucije u oblastima saobraćajno-transportnog inženjerstva i informaciono-komunikacijskih tehnologija. Proces edukacije koncipiran je tako da studenti, osim teorijskih, stječu i praktična znanja u okviru laboratorijskih vježbi, terenskih istraživanja i obavezne stručne prakse. Studenti imaju mogućnost sudjelovanja u izradi istraživačkih i razvojnih projekata, kao i međunarodnih programa od strateškog interesa za Bosnu i Hercegovinu. Kvalitet, inovativnost, fleksibilnost i usaglađenost sa potrebama i zahtjevima održivog razvoja saobraćajno-komunikacijskog sistema karakteriziraju nastavne programe.

Usklađivanje s tržišnim trendovima i novim izazovima uključivanja u evropski obrazovni i naučnoistraživački sistem ogleda se u neprekidnom i sistemskom radu Fakulteta na unapređenju svih oblasti osiguranja kvaliteta, povezivanje efikasnosti u obrazovnom procesu, povezivanje obrazovne, naučnoistraživačke i stručne djelatnosti, kao i izgradnji i unapređenju unutrašnje organizacije.

Koncept studiranja: 3 + 2 + 3

Odsjeci:
Odsjek saobraćaja
Cestovni saobraćaj
Željeznički saobraćaj
Zrakoplovni saobraćaj


Odsjek komunikacija
Komunikacijske tehnologije
Kompjutersko informacione tehnologije
Poštansko-logističke tehnologije

 

Odgovorna osoba
Dekan: prof. dr. Amel Kosovac

43.856089, 18.398661