Fakultet islamskih nauka

Adresa
Čemerlina 54
Email
sekretar@fin.unsa.ba

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu je baštinik najranijih islamskih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini koje su nastale u doba osmanske vladavine (1463-1878.). Sa afirmacijom nacionalnog identiteta bosanskih muslimana tokom šezdesetih i sedamdesetih godina 20. st. otvorio se prostor slobodnijem djelovanju, te je 1977. godine osnovan Islamski teološki fakultet. Od 2013. godine Fakultet islamskih nauka je punopravna članica Univerziteta u Sarajevu.

Studiranjem na ovom fakultetu pomaže se općem razvoju i napretku bosanskohercegovačkog društva u cjelini, posebno na planu afirmiranja univerzalnih duhovnih i moralnih vrijednosti i razbijanju brojnih stereotipa o islamu i muslimanima u Bosni i Hercegovini i svijetu, što se postiže kroz autentično izučavanje islama u perspektivi savremenog nepristranog i znanstveno objektivnog mišljenja i znanosti.  

Važno je istaći da se diploma Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu priznaje i na najprestižnijim univerzitetima u svijetu i omogućava nastavak obrazovanja.  

Koncept studiranja: 4 + 1 + 3, 3 + 2 + 3

Studijski programi:

Prvi ciklus:
Islamska teologija
Islamska vjeronauka i religijska pedagogija
Studijski program za imame, hatibe i muallime

Drugi ciklus:
Master islamskih nauka
Međureligijski studiji i izgradnja mira

Treći ciklus:
Doktorski studij iz islamskih nauka

 

Odgovorna osoba
Dekan: prof. dr. Mustafa Hasani

43.86141, 18.42939