Propis

Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda Univerziteta u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na devetoj redovnoj sjednici održanoj 23. 11. 2022. godine usvojio Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda Univerziteta u Sarajevu.

Pravilnikom o korištenju vlastitih prihoda Univerziteta u Sarajevu se utvrđuje način korištenja vlastitih prihoda Univerziteta u Sarajevu i članica koje Univerzitet i članice ostvaruju obavljanjem svoje registrirane djelatnosti, a koje se ne finansiraju iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo.