UPIS na UNSA: Važna obavijest za kandidate

Obavijest o prodaji upisnog materijala i upisu u prvu godinu studija
UNSA

PRODAJA UPISNOG MATERIJALA ZA BRUCOŠE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

Dragi studenti, dobro došli na Univerzitet u Sarajevu!

Dozvolite nam da Vam u prvom redu čestitamo prijem na Univerzitet u Sarajevu, na kojem ćete, nadamo se provesti nezaboravne trenutke u učenju i ličnom razvoju!

Kao što propisi nalažu, nakon što se objave konačne liste primljenih kandidata 23. 09. 2020. godine počinje upis na fakultete i akademije Univerziteta u Sarajevu.

Prvi korak pri upisu je da blagovremeno obezbijedite komplet upisnog materijala.

Uplatu za upisni materijal možete izvršiti u bilo kojoj banci ili pošti po sljedećem obrascu:

Sa ovjerenim primjerkom uplatnice (potvrda uplate iz banke ili pošte) možete preuzeti upisni materijal.

Skrećemo pažnju da upisni materijal nećete moći kupiti za gotov novac, nego ga preuzeti samo sa primjerkom uplatnice.

Upisni materijal za brucoše za upis u prvu godinu studija preuzimat će se na pisarnici Univerziteta u Sarajevu od srijede 23. 09. 2020. godine u periodu od 09:00 do 14:00 sati svakog radnog dana sa primjerkom uplatnice.

Preuzimanje upisnog materijala za brucoše se vršiti na adresi:

Univerzitet u Sarajevu

(Pisarnica)

Obala Kulina bana 7

Sarajevo

Ne zaboravite prilikom upisa da predate i Prijavu za upis koju ćete isprintati sa svog profila koji ste kreirali prilikom upisa na http://upisi.unsa.ba. Prijavu za upis priložite zajedno sa popunjenim upisnim materijalom. Molimo da koristite isključivo plavu hemijsku olovku ili naliv pero (plavo mastilo).

Za obavijesti i detalje o upisu za svaki fakultet/akademiju pojedinačno, pogledajte web stranice fakuleta/akademija.

Molimo Vas da se prilikom preuzimanja upisnog materijala, a potom i upisa na fakultete/akademije obavezno pridržavate preporučenih epidemioloških mjera (obavezno nošenje zaštitnih maski I držanje fizičke distance).

PRODAJA UPISNOG MATERIJALA ZA STUDENTE VIŠIH GODINA STUDIJA

Upisni materijal za upis na više godine studija preuzima se na matičnom fakultetu/akademiji uz predočenje potvrde o plaćanju (potvrda uplate iz banke ili pošte).

Iznos uplate zavisi od količine i vrste potrebnih obrazaca o čemu se možete informisati na matičnim fakultetim/akademijama. Svi obrasci potrebni za upis (ŠV-20, Upisni list i Semestralni list, kao i ŠV-50) su 0,50 KM. Uobičajeni komlet obrazaca je 2,00 KM.