Studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA posjetili Odjeljenje za kriminalističku tehniku i forenziku Uprave policije MUP-a KS

Studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA posjetili Odjeljenje za kriminalističku tehniku i forenziku Uprave policije MUP-a KS

U ponedjeljak 25. 03. 2024. godine četvrta grupa studenata druge godine prvog ciklusa studija Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u sarajevu na smjerovima "Kriminalistika" i "Kriminologija" je u okviru realizacije nastavnog procesa iz predmeta "Praktična nastava - Stručna praksa 4" u pratnji predmetnog nastavnika prof. dr Nebojše Bojanića obavila stručnu posjetu Odjeljenju za kriminalističku tehniku i forenziku Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.