Predstavnice Univerziteta u Sarajevu na DARIAH-EU sastanku državnih koordinatora

Predstavnice Univerziteta u Sarajevu na DARIAH-EU sastanku državnih koordinatora

Prof. dr. Lana Šehović sa Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije je u ulozi državne koordinatorice DARIAH-ERIC mreže za Bosnu i Hercegovinu prisustvovala godišnjem okupljanju državnih koordinatora DARIAH-EU koji je održan 22. 11. 2023. godine na Institutu za savremenu historiju u Ljubljani. S obzirom da je Univerzitet u Sarajevu koordinirajuća institucija DARIAH konzorcija u Bosni i Hercegovini, ovom sastanku je ispred resora za naučnoistraživački rad prisustvovala i mr. sci. Jasmina Gradaščević-Pleh.

U okviru DARIAH-EU okupljanja predstavnice Univerziteta u Sarajevu aktivno su učestvovale na sastancima na kojima se razgovaralo o mogućnostima uspostave DARIAH regionalnog hub-a u kojem bi bila uključena i Bosna i Hercegovina, kao i sedam drugih zemalja u regionu. Dodatno su se razmatrale mogućnosti finansiranja aktivnosti državnih DARIAH centrala kao i zajedničke saradnje. Posebna pažnja posvećena je OSCAR projektu kao i grantovima koji će uskoro biti dostupni i na koje će se moći prijavljivati predstavnici pojedinačnih DARIAH centrala iz razlilčitih zemalja. 

DARIAH-ERIC je kao istraživačka infrastruktura formirana 2014. godine odlukom Evropske komisije i ima za cilj razvoj i podršku istraživanju u humanističkim naukama i umjetnosti. U glavnom fokusu pažnje DARIAH mreže su najvažniji objekti istraživanja koji uključuju digitalne objekte (tekst, slika, zvuk i video) i njihovo skladištenje, konverzija, distribucija i arhivizacija koristeći informacione tehnologije i medije.

Bosna i Hercegovina je od jula 2021. godine punopravna članica DARIAH-EU pri čemu je članstvo na državnom nivou koordinirano od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Članstvom u DARIAH-EU obezbijeđena je eksploatacija kvalitetnih izvora podataka, provođenje paneveropskih istraživanja i povećane su mogućnosti za finansiranje naučnoistraživačkih i infrastrukturnih projekata na području umjetnosti i humanističkih nauka.

Predstavnice Univerziteta u Sarajevu na DARIAH-EU sastanku državnih koordinatora
Predstavnice Univerziteta u Sarajevu na DARIAH-EU sastanku državnih koordinatora
Predstavnice Univerziteta u Sarajevu na DARIAH-EU sastanku državnih koordinatora
Predstavnice Univerziteta u Sarajevu na DARIAH-EU sastanku državnih koordinatora