Obavještenje o zakazivanju odbrane doktorske disertacije mr. sci. dr. Deniza Bulje

Medicinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -

MEDICINSKI FAKULTET

 

 

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine) Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet obavještava o zakazivanju odbrane doktorske disertacije kandidata:

Mr. sci. dr. Deniz Bulja će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „Komparacija magnetno rezonantnog oslikavanja lumbosakralne kičme sa i bez aksijalnog opterećenja kod pacijenata sa hroničnom boli u donjem dijelu leđa“ u srijedu, 23. novembra/studenog 2022. godine u 12 sati u Malom amfitetru KCUS, Bolnička 25.