Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti izvještaja komisije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Amele Jamaković, dipl. vet.

Veterinarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU 

VETERINARSKI FAKULTET

                                                                                

O B J A V LJ U J E

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidatkinje Amele Jamaković, dipl. vet.  stavlja na uvid javnosti.

KANDIDATKINJA: Amela Jamaković, dipl. vet.

ZAPOSLENA: Veterinarski zavod Tuzla

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”MOLEKULARNA IDENTIFIKACIJA I MLVA TIPIZACIJA BRUCELA PREŽIVARA U BOSNI I HERCEGOVINI”.

KOMISIJA:

1. Dr. Zinka Maksimović, vanredna profesorica, predsjednica;

2. Dr. Teufik Goletić, redovni profesor, član;

3. Dr. Maid Rifatbegović, redovni profesor, član;

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna

Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, u Dekanatu Fakulteta. Izvještaj Komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvidu javnosti 30 dana od dana objave.

U Sarajevu, 10.11.2022.