Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Nedžada Mekića, dipl. ing. građ.

Građevinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet

Ul. Patriotske lige br. 30, 71000 Sarajevo

 

OBAVJEŠTENJE

o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije


U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (od 29.11.2010.god.), zakazuje se:

 

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

za utorak, 06.12.2022. godine u 14.00 sati

 

u sali br. 8 /prizemlje/ Univerziteta u Sarajevu-Građevinski fakultet, ul. Patriotske lige 30.

 

Kandidat: Nedžad Mekić, dipl.ing.građ. 

 

Naziv doktorske disertacije: „Istraživanje morfoloških promjena na bujičnim tokovima“

 

Komisija:

  1. Prof.dr. Emina Hadžić, dipl.ing.građ., redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Građevinski fakutet, (oblast: Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo), mentorica i član komisije
  2. Prof.dr. Muhamed Bajrić, dipl.ing.šum., vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu – Šumarski fakultet, mentor i član komisije
  3. Doc.dr. Hata Milišić, dipl.ing.građ., docent Univerziteta u Sarajevu - Građevinski fakultet, (oblast: Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo), predsjednik komisije.

 

 

UPRAVA FAKULTETA