Obavještenje o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije dr. Fehme Kovač

Medicinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

MEDICINSKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata dr. Fehma Kovač, doktorska disertacija pod naslovom: „Karakteristike kasnih psihičkih posljedica i kvalitet života logoraša koji su preživjeli seksualnu torturu“ zakazuje se za za četvrtak,  17. novembra/studenog 2022. godine u 9 sati u Sali NIR-a KCUS, Bolnička 25..

Komisija u sastavu:

  1. Prof. dr. Enra Suljić-Mehmedika - redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Neurologija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet – predsjednik
  2. Prof. dr. Alma Džubur Kulenović – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Psihijatrija i medicinska psihologija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet – mentor - član
  3. Prof. dr. Amra Memić Serdarević – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Psihijatrija i medicinska psihologija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet  - član
  4. Prof. dr. Izet Pajević – redovni profesor Univerziteta u Tuzli za naučnu oblast Psihijatrija sa medicinskom psihologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli – zamjesnki član