Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije Nevena Meseldžića, mr. ph.

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu člana 32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz decembra 2018.godine, Univerzitet u Sarajevu-Farmaceutski fakultet objavljuje

 

 

O B A V I J E S T

O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

Javna odbrana projekta doktorske disertacije pod naslovom “Molekularno-genetička analiza polimorfizama i njihova povezanost sa najznačajnijim biomarkerima i težinom kliničke slike COVID-19 pacijenata“ studenta Nevena Meseldžića, mr.ph. će se održati dana 03.10.2022. godine sa početkom u 15:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta, Učionica za doktoralni studij.