Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata mr. Enesa Dedića

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU – PEDAGOŠKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

Na Univerzitetu u Sarajevu – Pedagoškom fakultetu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije mr. Enesa Dedića  pod naslovom

Profesionalni razvoj nastavnika i cjeloživotno učenje "

Odbrana će biti održana u ponedjeljak, 10.10.2022. godine u 11,00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 3).