Katolički bogoslovni fakultet

Natječaj za izbor na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Katolički bogoslovni fakultet

Na temelju članka 121. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), članka 233. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: broj: 01-14-35-1/23 od 26. 7. 2023.), članaka 20. i 79. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (ur. broj: 1-292-1/2020 i 1-40/2023), Odluke Fakultetskog vijeća ur. broj: 1-494/2023. od 2. listopada 2023. i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-17-103/23 od 26. 10. 2023., Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru

Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija i znanstvene grane moralna teologija na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, (1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme).