Prirodno-matematički fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika na Univerzitetu u Sarajevu - Prirodno-matematičkom fakultetu

Prirodno-matematički fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet, broj: 01/06-3035, 3045/2-2023 od 11.01.2024. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2-56/24 od 31.01.2024. godine, raspisuje se:

  KONKURS/NATJEČAJ

za izbor nastavnika na

Univerzitetu u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet

 

Pored općih zakonskih uvjeta, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21):

  • NASTAVNIKA u zvanje VANREDNOG PROFESORA za oblasti: „Botanika“ i „Ekologija“na Univerzitetu u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za biologiju - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom;