Prirodno-matematički fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika na Univerzitetu u Sarajevu - Prirodno-matematičkom fakultetu

Prirodno-matematički fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet od 09.06.2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-9-3/22 od 29.06.2022. godine, raspisuje se

  KONKURS/NATJEČAJ

za izbor nastavnikana

Univerzitetu u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet

 

  • NASTAVNIK u zvanje DOCENTA za oblasti: Organska hemija“ i „Biohemijana Univerzitetu u Sarajevu-Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za hemiju - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom; 

 

  • NASTAVNIK u zvanje DOCENTA za oblast: „Analiza“ na Univerzitetu u Sarajevu-Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za matematiku - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom;