Veterinarski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja | Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/22), odredaba, Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga odluka Vijeća Fakulteta br.: 02-16-785-4/23 od 08.09.2023. godine i 02-16-788-4/23 od 08.09.2023. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja broj: 01-15-19/23 od 27.09.2023. godine i odluka dekana Fakulteta o raspisivanju javnog konkursa br.: 02-16-785-7/23 od 03.10.2023. godine i 02-16-788-7/23 od 03.10.2023. godine, raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

 

Oblast Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji- nastavnik u zvanju redovni profesor - 1 izvršilac, puno radno vrijeme

Oblast Temeljne nauke veterinarske medicine - nastavnik u zvanju vanredni profesor - 1 izvršilac, puno radno vrijeme