Univerzitet u Sarajevu

INTERNI POZIV Univerziteta u Sarajevu za raspodjelu sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke iz budžeta za 2017.

Univerzitet u Sarajevu

Na osnovu Ugovora broj 0101-2454/17 od 13. 4. 2017. godine o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, zaključenog između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Univerziteta u Sarajevu, a u skladu sa Odlukom broj 01-7297/17, sa 12. sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu, održane 25. 10. 2017. godine, kojom je utvrđena metodologija realizacije Ugovora, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

INTERNI POZIV 

za dostavljanje prijava za raspodjelu sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke 
za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za 
Federaciju Bosne i Hercegovine iz budžeta za 2017. godinu
 

Interni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.