Erasmus+ mobilnost (KA171): Tehnički univerzitet u Rigi, Latvija

Rok

Više informacija o instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu: - arhitektura - IT - hemija - mašinstvo - e-learning - elektrotehnika - ekonomski inžinjering
Link: https://international.rtu.lv/course-list-for-exchange-studies/
Kontakt osoba sa partnerske institucije: n/a

Mobilnost

Period mobilnosti: zimski ili ljetni semestar 2024/2025*
Ko se može prijaviti**: studenti Univerziteta u Sarajevu
Vrsta mobilnosti: bachelor, master
Finansijska podrška: mobilnost uključuje finansijski grant koji pokriva putne troškove i mjesečnu stipendiju za studente. Imajte na umu da Erasmus+ grant ne pokriva sve troškove. To je samo finansijski doprinos. Detaljnije o iznosu na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Prijava

Prijavljujete se tako što trebate poslati tražene dokumente (ispod) na email erasmus@unsa.ba do naznačenog roka.
Rok za prijavu: 07.03.2024. (do 23.59h)
Dokumenti***:

Formulare i objašnjenja kako ih pripremiti možete pronaći na: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/


NAPOMENE ZA OVAJ KONKURS:

 • * studenti se u ovom konkursu mogu prijaviti ili za zimski semestar ili za ljetni semestar akademske 2024/2025. godine. 
 • *** u ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate samo tražene dokumente u konkursu. Ostale dokumente ćete dostaviti nakon nominacije ukoliko vas o tome obavijesti inostrana institucija.
 • **** od 2024. godine ažurirano je nominacijsko pismo, te je potrebno da koristite ispravnu verziju (dostupna na linku).

GENERALNE NAPOMENE:

 • ** detaljnije o statusu kandidata (ko se može prijaviti) provjerite na https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/mobilnost-studenata-i-osoblja
 • studenti i osoblje se mogu prijaviti na samo jednu instituciju koje su dostupne u konkursima koje objavljuje Služba. U slučaju da ne budete odabrani, Služba će vas obavijestiti o drugi dostupnim mogućnostima za mobilnost.
 • prednost pri rangiranju se daje kandidatima koji se:
  • prvi put prijavljuju (odnosno kojima bi ovo bila prva mobilnost) ili
  • imaju manji broj mobilnosti (ukoliko svi kandidati imaju prethodno iskustvo) ili
  • koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti (ukoliko svi kandidati imaju isti broj prethodnih iskustava),
  • finalnu odluku o odabiru svakako potvrđuje inostrana institucija domaćin.
 • Ako ste već dobili mobilnost u ovoj akademskoj godini, a želite se ponovo prijaviti, automatski ćete biti na "rezervi". To znači da će vaša prijava biti nominovana prema inostranoj instituciji, ali će biti naglašeno da se prednost daje kandidatu/ima sa manje mobilnosti. Svakako finalnu odluku o odabiru donosi inostrana institucija domaćin. 
 • Za "teaching" mobilnosti se može prijaviti nastavno osoblje koje prema Zakonu o visokom obrazovanju KS može samostalno držati nastavu i koje je u radnom odnosu s punim radnim vremenom.
 • Za “training” mobilnosti prednost prilikom rangiranja i odabira ima nenastavno (administrativno) osoblje koje je u radnom odnosu s punim radnim vremenom.
 • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
 • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba i/ili nekorištenjem ispravnih formulara) nećemo prihvatiti.