Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Adresa
Zmaja od Bosne 8
Email
ingeb@ingeb.unsa.ba

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB) je osnovan 1988. godine i vodeća je naučnoistraživačka institucija u Bosni i Hercegovini (BiH) u oblasti genetičkog inženjerstva i biotehnologije, kao i molekularnih tehnologija baziranih na DNK i proteinskim osnovama. Bazična i aplikativna genetika, te biotehnologija zajedno sa informacionim tehnologijama osnova je savremenog naučnog i tehnološkog napretka čovječanstva. U skladu sa tim, misija INGEB-a je razvoj novih genetičkih tehnologija kroz fundamentalna i aplikativna istraživanja koristeći najsavremenije naučne metode koje su primjenjive u različitim granama industrije, od poljoprivredne i prehrambeno-tehnološke do biomedicinske i farmaceutske industrije, kao i zaštite bioloških resursa. Svoja znanja dijelimo kroz naše ekspertske aktivnosti u cilju podizanja genetičko-tehnološkog kvaliteta privrednih i drugih subjekata, kao i zajednice u cjelini.

Kao organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu, INGEB je važna komponenta njegove naučnoistraživačke funkcije. Sa svojih šest laboratorija raspolaže infrastrukturom za savremena molekularno-biološka istraživanja na polju biljne, animalne, mikrobne i humane genetike i genomike istovremeno pružajući šansu sudjelovanja studentima fakulteta prirodno-matematičkih, biotehničkih i biomedinskih nauka kroz program „Studentski istraživački projekti“.  Kompetitivna naučna sredina izvrsno je mjesto za mlade i perspektivne studente III ciklusa iz pripadajuće oblasti s mogućnošću kontinuirane razmjene naučnih informacija u okvirima vrsne međunarodne saradnje koju INGEB ima, kao i kroz praktičnu laboratorijsku realizaciju doktorskih disertacija.    

Na međunarodnom planu, a ispred države Bosne i Hercegovine, INGEB je afilijacijski član Internacionalnog centra za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (International Centre for Genetic Engineeing and Biotechnology, ICGEB) sa sjedištem u Trstu, Italija.

 

Odgovorna osoba
Direktor: Prof. dr. Adaleta Durmić-Pašić

43.856089, 18.398661