Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije Naide Kapo

Veterinarski fakultet

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 46. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz 2018. godine, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet obavještava javnost da će Naida Kapo dana 16.04.2024. godine u 12:00 sati branit doktorsku disertaciju pod naslovom: „Utvrđivanje rezistencije na benzimidazole u Haemonchus spp. kod preživara“.

Odbrana je javna, istoj se može prisustvovati i bit će održana u Amfiteatru Univerziteta u Sarajevu - Veterinarskog fakulteta, Zmaja od Bosne 90.

UNIVERZITET U SARAJEVU - VETERINARSKI FAKULTET