Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu održan IV Euroazijski seminar rimskog prava

Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu održan IV Euroazijski seminar rimskog prava

Četvrti Euroazijski seminar rimskog prava (IV Seminario Eurasiatico di Diritto Romano) održan je na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu 14. i 15. 9. 2023. godine. Seminar je organiziran u partnerstvu sa Istraživačkim centrom “Giorgio La Pira” CNR Sveučilišta La Sapienza u Rimu i Centrom za euroazijske studije Sveučilišta Tor Vergata u Rimu, a uz pokroviteljstvo Grada Sarajeva.

Euroazijski seminari (ranijeg naziva Kolokviji romanista socijalističkih zemalja i Italije, odnosno Kolokviji srednje i istočne Europe i Italije (tal. Colloqui dei romanisti dei Paesi socialisti e d’Italia, Colloqui dei romanisti dell’Europa Centro Orientale e d’Italia) održavaju se od 1977. godine kao susreti europskih i azijskih romanista.

Tema ovogodišnjeg seminara je Rimsko pravo protiv sukoba (Il diritto romano contro i conflitti), a održani su paneli: Mir: prirodno pravo i pravo naroda (ius gentium); Migracije: prava čovjeka i građanina; Vlasništvo i naslijeđe: obveze i obrana dužnika; Nastava rimskog prava i kodifikacije.

Na seminaru su sudjelovali eminentni stručnjaci, profesori i istraživači rimskog i civilnog prava, iz Italije, Španjolske, Francuske, Rumunjske, Gruzije, Moldavije, Kazahstana, Tadžikistana, Rusije, Kine, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Učesnike seminara su pozdravile dr. Benjamina Karić, gradonačelnica Grada Sarajeva i prof. dr. Zinka Grbo, dekanica Univerziteta u Sarajevu – Pravnog fakulteta. U uvodnom izlaganju prof. dr. Riccardo Cardilli, redovni profesor i direktor Centra za euroazijske studije Sveučilišta Tor Vergata u Rimu naglasio je kako “upravo izbor grada Sarajeva, kojeg je papa Ivan Pavao II okvalificirao Jeruzalemom Europe (motiv koji je kasnije preuzeo i papa Franjo), dobio je snažnu simboličku vrijednost vodilju za međuetnički i međureligijski pravni dijalog u euroazijskom kontekstu.”

Uz radni dio, sudionici seminara imali su priliku posjetiti najznačajnije znamenitosti Sarajevo te osjetiti kulturnu i vjersku raznolikost Sarajeva posjetom najznačajnijih vjerskih institucija.

Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu održan IV Euroazijski seminar rimskog prava
Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu održan IV Euroazijski seminar rimskog prava
Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu održan IV Euroazijski seminar rimskog prava
Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu održan IV Euroazijski seminar rimskog prava
Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu održan IV Euroazijski seminar rimskog prava
Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu održan IV Euroazijski seminar rimskog prava
Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu održan IV Euroazijski seminar rimskog prava
Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu održan IV Euroazijski seminar rimskog prava