In memoriam: Asim Horozić (Tuzla, 09 .02. 1958–1. 10. 2023)

In memoriam: Asim Horozić (Tuzla, 09 .02. 1958–1. 10. 2023)

S dubokim žaljenjem obavještavamo umjetničku i akademsku zajednicu i javnost da je 1. oktobra 2023. godine u Tuzli, nakon duge i teške bolesti, preminuo uvaženi kompozitor Asim Horozić.

Rođen je 9. februara 1958. godine u Tuzli, gdje završava osnovnu i srednju muzičku školu. Diplomirao je 1982. Koncertom za violinu i orkestar u A duru (praizveden 1996) na Odsjeku za kompoziciju Muzičke akademije u Sarajevu u klasi prof. Vojina Komadine, stekavši zvanje Akademski muzičar, kompozitor i profesor teoretskih predmeta.

Od 1995. radio je kao profesor klavira i teoretskih predmeta na Srednjoj muzičkoj školi u Tuzli. U periodu od 2001–2023. djelovao je kao docent, vanredni, a zatim i redovni profesor na Odsjeku za razrednu nastavu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli na predmetu Muzička kultura, a od 2007. angažiran je na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli za oblast Scenski pokret, muzika i glas u zvanju vanrednog profesora. U periodu od 2006–2013. bio je angažiran kao docent, a zatim od 2013–2018. kao vanredni profesor na Odsjeku za kompoziciju Muzičke akademije u Sarajevu za oblast Kompozicija. U njegovoj klasi je diplomirali su kompozitoriAmmar Jažić, Neven Tunjić, Aida Avdić, Miron Konjević i Toni Toplan.

Od 1997. bio je počasni član Sarajevske filharmonije, od 1995. počasni član UG Gradski mješoviti hor – Maglaj. Dobitnik je brojnih povelja i priznanja za svoj rad među kojima se izdvajaju Tuzlanska plaketa sa srebrnim grbom(2000), PoveljaUdruženja muzičkih pedagoga Federacije Bosne i Hercegovine (2007) za postignute rezultate u razvoju muzičke pedagogije, te Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva (2021) za doprinos u oblasti kulture i umjetnosti.

Publika u Bosni i Hercegovini Asima Horozića poznaje po njegovim često izvođenim muzičko-scenskim djelima, ali i bogatom opusu kojem pripada još skoro 40 djela koncertantne, kamerne, orkestarske i vokalne muzike, od kojih su mnoga zapisana i na nosačima zvuka. Snažno prisutna na scenama Bosne i Hercegovine, ova su djela našla svoje mjesto na opernim i koncertnim pozornicama širom svijeta, od Katara, Turske, Sjeverne Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Italije, Francuske, do Austrije, Njemačke, Češke, Danske, SAD i drugih. Uz njih stoji i njegova bogata praksa na polju primijenjene i posebno pozorišne muzike.

Prepoznatljivi Horozićev kompozitorski jezik, naslonjen na prakse Nove jednostavnosti 70-ih godina, uz povratak tonalitetu i jasnu formu i sa značajnim uplivom bosanskohercegovačkog folklora, posebno je čitljiv u njegovih osam koncertantnih djela. Široj javnosti kompozitor postaje poznat sa Koncertnim stavkom za klarinet i orkestar Kapija(1997), koji je posvećen uspomeni na ubijenu djecu u tuzlanskom naselju Kapija. Djelo je doživjelo preko 100 izvedbi u zemlji i inostranstvu. Među ostalim koncertantnim djelima ističu se Koncert za violinu i orkestar u A duru (1982), Koncert za klavir i orkestar u e molu (1995), Koncert za flautu i orkestar Srcem iz njedara (2005), Koncert za flautu, alt-flautu,piccolo i orkestar (2008), Koncert za violončelo iorkestar (2016), te koncertni stavci i srodni oblici koji pored ‘Kapije’ obuhvataju Koncertnu fantazijuza flautu i orkestar‘San o Bosni(1999), te Koncertni stavak zadvije flaute iorkestar (2007).

Pored koncertantnog, značajno je kompozitorovo operno stvaralaštvo, koje broji četiri opere. Asim Horozić je kompozitor prve velike bosanskohercegovačke opere Hasanaginica (2000). Okarakterisana kao „opera za narod“, doživjela je preko 60 izvedbi. Hasanaginica je 2013. godine prevedena na turski jezik i uvrštena u repertoar ansambla Turske nacionalne opere, Istanbul Devlet Opera ve Balesi Mudurglugu. Nakon Hasanaginice uslijedilo je komponovanjedječije opere Aska i vuk (2003), opere Zmaj od Bosne (2016), posvećene 60-toj godišnjici Muzičke akademije u Sarajevu, te nedovršene opere Derviš i smrt.

U opusu Horozićevih kamernih djela nalaze se Gudački kvartet, Trio za flautu, violinu i klavir br. 1 i 2 (1995), Trio alla rusticoza dvije violine i klavir, Trio za dvije violine i klavir, te Kvintet za flautu, klarinet, fagot, violu i gitaru. Među djelima za simfonijski orkestar ističu se Sjećanje na Mozarta (1995), Uvertira Bosna(1997) i Fantazija za orkestar Duša sarajevska (2001), dok istaknuto mjesto među njegovim vokalno-instrumentalnim djelima pripada kompozicijama, Zapis o zemljiza sopran, hor i orkestar (1997), Odbrana Bosneza recitatora, sopran i orkestar, Sevdisanje za sopran, hor i orkestar (1997), Komad za sopran i orkestar ‘Islam’, a među njima i 15 solo pjesama

Datum i mjesto posljednjeg ispraćaja Asima Horozića bit će naknadno objavljeni.