EUPeace Alijansa | O budućnosti mira, pravde i inkluzivnih društava na Univerzitetu u Sarajevu

EUPeace Alijansa | O budućnosti mira, pravde i inkluzivnih društava na Univerzitetu u Sarajevu

Sastanci Upravnog odbora, Organizacijskog odbora i Odbora za obrazovanje EUPeace Alijanse

 

 

Univerzitet u Sarajevu je 12. i 13. aprila domaćin sastanaka odbora EUPeace Alijanse: Upravnog odbora, Organizacijskog odbora i Odbora za obrazovanje. Na ovim sastancima će  predstavnici institucija članica EUPeace Alijanse planirati smjernice za daljni razvoj projekta te razvijati strategiju za dugoročnu saradnju.

 

EUPeace Alijansa (European University for Peace, Justice, and Inclusive Societies), čiji je Univerzitet u Sarajevu ponosni dio, posvećena je promicanju mira, pravde i inkluzivnih društava putem obrazovanja, istraživanja i terenskih aktivnosti.

 

„EUPeace Alijansa je posebno fokusirana na povećanju efekata internacionalizacije pod prefiksom njegovanja mirnog, pravednog i inkluzivnog evropskog društva, na različitim nivoima“, naglašava prof. dr. Enita Nakaš, prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu. „Na ovaj način, naš univerzitet nastavlja dugogodišnju tradiciju međuuniverzitetske saradnje za razvoj kulture dijaloga i promocije mira“, dodala je.

 

Ova inicijativa ima za cilj oblikovati buduće lidere koji će se suočiti s izazovima suvremenog društva, promovirajući temeljne vrijednosti mira, pravde i inkluzije. EUPeace aktivno promiče kulturu dijaloga i pregovora te doprinosi izgradnji harmoničnih i inkluzivnih društava. U okviru EUPeace Alijanse aktivno učestvuju i studenti. Angažman studenata ima ključnu ulogu u ostvarivanju vizije mira, pravde i inkluzivnih društava u Evropi. Studenti ne samo da su važni, već su neophodni partneri za ostvarenje misije EUPeace Alijanse i za ostvarivanje pozitivnih promjena u evropskom društvu i šire

 

EUPeace alijansu čini devet evropskih univerziteta: Univerzitet u Marburgu (Njemačka) - koordinator, Comillas Ponteficia Univerzitet u Madridu (Španija), Çukurova Univerzitet u Adani (Turska), Univerzitet u Giessenu (Njemačka), Univerzitet u Calabriji (Italija), Univerzitet u Limogesu (Francuska), Sveučilište u Mostaru (BiH), Univerzitet u Sarajevu (BiH), Univerzitet Zapadne Bohemije (Češka Republika).

Konzorcij od devet univerziteta održava kulturnu i političku raznolikost Evrope. Ta raznolikost sa svojim izazovima predstavlja važnu tačku mreže: poštivanje različitosti i pluralizam kao srž evropskih vrijednosti.

 

EUPeace Alijansa planira transformirati obrazovne programe, promicati međunarodnu mobilnost, jačati društveni dijalog, unaprijediti kampuse i studentski život, te razvijati i unapređivati istraživačke hub-ove i doktorske studije.

Univerziteti članice žele razviti inovativne formate poučavanja i učenja te zajedničke studijske programe koji uključuju sve discipline (od društvenih nauka do nauka o životu i inženjerstva) i uhvatiti se u koštac sa sadašnjim i budućim društvenim izazovima u zajedničkim istraživačkim i informativnim projektima.

 

Za više informacija o EUPeace alijansi: https://www.unsa.ba/eupeace

EUPeace Alijansa | O budućnosti mira, pravde i inkluzivnih društava na Univerzitetu u Sarajevu
EUPeace Alijansa | O budućnosti mira, pravde i inkluzivnih društava na Univerzitetu u Sarajevu
EUPeace Alijansa | O budućnosti mira, pravde i inkluzivnih društava na Univerzitetu u Sarajevu
EUPeace Alijansa | O budućnosti mira, pravde i inkluzivnih društava na Univerzitetu u Sarajevu
EUPeace Alijansa | O budućnosti mira, pravde i inkluzivnih društava na Univerzitetu u Sarajevu
EUPeace Alijansa | O budućnosti mira, pravde i inkluzivnih društava na Univerzitetu u Sarajevu
EUPeace Alijansa | O budućnosti mira, pravde i inkluzivnih društava na Univerzitetu u Sarajevu