Studij

Akademski kalendar

- Dan Stomatološkog fakulteta
- Početak nastave zimskog semestra i prijem brucoša u studijskoj 2017/2018 godini
- Dan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
- Dan Mašinskog fakulteta
- Dan Ekonomskog fakulteta
- Dan Fakulteta političkih nauka
- Dan Katoličko bogoslovnog fakulteta
- Osmi sajam stipendija
- Dan Farmaceutskog fakulteta
- Dan Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH
- Svi sveti – rimokatolički blagdan
- Dan Akademije likovnih umjetnosti
Dan Filozofskog fakulteta
- Sjednice grupacija nauka/umjetnosti
Tribina u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine
Dan državnosti Bosne i Hercegovine
Dan Prirodno-matematičkog fakulteta
Dan Akademije scenskih umjetnosti
Obilježavanje Dana Univerziteta u Sarajevu
Dan Građevinskog fakulteta
Početak Hanuke – jevrejski blagdan
- Sjednice grupacija nauka/umjetnosti
Dan Fakulteta zdravstvenih studija
Dan Šumarskog fakulteta
Rimokatolički Božić
- Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu
Dan Instituta za historiju
- Nova godina – državni praznik
Pravoslavni Božić
Dan Gazi Husrev-begove biblioteke
- Januarsko-februarski ispitni rok za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima
Završetak nastave zimskog semestra studijske 2017/2018. godine
Dan Pedagoškog fakulteta
- Sjednice grupacija nauka/umjetnosti
- Redovni ispitni rok za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima
Tribina u povodu obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta
- Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu
Dan Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine
- Popravni zimski ispitni rok za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima
Dostavljanje izvještaja o radu organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu
- Popravni ispitni rok za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima
- Sjednice grupacija nauka/umjetnosti
- Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra
Tribina u povodu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine
Početak nastave ljetnog semestra studijske 2017/2018. godine
Dan Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
- Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu
Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
Dan Instituta za jezik
Međunarodni praznik Dan žena
Dostavljanje programa rada organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu
- Sjednice grupacija nauka/umjetnosti
Dan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta
- Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu
Početak Pesaha – jevrejski blagdan
Katolički Uskrs
- Aprilski ispitni rok za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima
Dostavljanje plana upisa za I, II i integrirani studij I i II ciklusa studija za studijsku 2018/2019. godinu
Dan sjećanja na Suadu Dilberović
Dan Arhitektonskog fakulteta
Dan Pravnog fakulteta
Dan Grada Sarajeva
Pravoslavni Vaskrs
Dan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja
- Sjednice grupacija nauka/umjetnosti
Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu
Međunarodni praznik rada - Prvi maj
- Početak ramazana
- Dan Orijentalnog instituta
- Dan Muzičke akademije
- Sjednice grupacija nauka/umjetnosti
- Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu
- Junsko-julski ispitni rok za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima
- Objavljivanje konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa, integriranog studija I i II ciklusa studija i II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019 godini
- Završetak nastave ljetnog semestra studijske 2017/2018. godine
Ramazanski bajram
- Redovni ispitni rok za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima
- Sjednice grupacija nauka/umjetnosti
- Promocija doktora nauka
- Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu
- Popravni ljetni ispitni rok za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima
- Sjednice grupacija nauka/umjetnosti
Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici
- Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu
- Kolektivni godišnji odmor
- Dan Veterinarskog fakulteta
- Kurban bajram
- Prvi jesenji ispitni rok za studente koji studiraju u skladu sa bolojnskim principima
- Septembarsko-oktobarski ispitni rok za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima
- Dan Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
- Dan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije
- Ovjera ljetnog i upis zimskog semestra
- Drugi jesenji ispitni rok za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskin principima
- Sjednice grupacija nauka/umjetnosti
- Dan Fakulteta za upravu
- Dan Fakulteta islamskih nauka
- Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu
- Dan Medicinskog fakulteta
- "Biciklijada - Memorijal Suada Dilberović" - Obilježavanje početka studijske 2018/2019. godine
- Dan Elektrotehničkog fakulteta
- Završetak studijske 2017/2018. godine