Projekat

BESTSDI - Western Balkans Academic Education Evolution and Professional's Sustainable training for Spatial Data infrastructures

best
Vrijeme trajanja projekta
-
Budžet
51.149,00 €
Opis projekta

Osnovni ciljevi projekta:

 1. Razvoj, testiranje i provedba novih kurikuluma za visoko obrazovanje u okviru Infrastrukture prostornih podataka (IPP),
 2. Neophodna znanja o uspostavi i provedbi IPP neophodno za provođenje EU direktiva na nacionalnom nivou,
 3. Mogućnost regionalnih naoučno/istraživačkih projekata utemeljeni na EU propisima,
 4. Uvođenje koncepata:
  • Infrastrukture Prostornih Podataka (IPP)
  • e-vlade
  • Pametni gradovi
  • Pametni okoliš
  • Jedinstveno digitalno tržište
 5. Poboljšati kurikulume adresirane na dvije studijske grupe:
  • Specijalizacija za upravljanje geoprostornim podacima
  • Koji koriste IPP koncept

Oficijelna web stranica: http://bestsdi.eu/

Nositelji projekta
Građevinski fakultet
Poljoprivredno - prehrambeni fakultet
Donatori
Erasmus+ (Capacity building)