Projekt ESTA | Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve

Projekt ESTA | Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve

Educating Science Teachers for all/ ESTA
609719-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Vrijeme trajanja projekta

15. 1. 2020. - 14. 1. 2024.

Koordinator

Ludwigsburg University of Education

Partneri projekta iz Bosne i Hercegovine

Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Mostaru

Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu uključene u projekt:

Prirodno-matematički fakultet, Filozofski fakultet, Pedagoški fakultet

Opis projekta

Izvještaj EU o prirodoslovnom obrazovanju za odgovorno građanstvo i Pariška deklaracija preporučuju poučavanje svih učenika za bolju budućnost. U Gruziji, Filipinima i Bosni i Hercegovini veliki broj mladih ljudi ne ispunjava osnovne zahtjeve iz prirodnih nauka. Na međunarodnim procjenama znanja iz prirodnih nauka sve tri zemlje imaju prilično niske rezultate. Veliki izazov za prirodoslovno obrazovanje u Gruziji, Bosni i Hercegovini i Filipinima jeste pluralnost jezika i kultura. Dok je obrazovni sistem u Gruziji i u Bosni i Hercegovini pretrpio velike promjene nakon raspada Sovjetskog Saveza i Jugoslavije, te kasnijih sukoba, na filipinski obrazovni sistem veliki trag ostavio je kolonijalizam. Prirodoslovno obrazovanje u ove tri države odvija se usred podjela na osnovu političkih i etničkih razlika koje se prevode u jezičnu heterogenost i kulturnu raznolikost.

Projekt ESTA (Educating Science Teachers for All – Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve) ima za cilj poboljšanje kvalitete stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika iz obrazovanja prirodnih nauka. Tako će se edukacije o poučavanju prirodnih nauka koje uzimaju u obzir raznolikost učenika implementirati u Gruziji, na Filipinima i u Bosni i Hercegovini. Glavni fokus jeste jezička i kulturna raznolikost.

Ono što je ovdje inovativno jeste interdisciplinarni razvoj edukacija pri čemu nastavnici iz obrazovanja prirodnih nauka razvijaju nastavne metode u suradnji s nastavnicima iz područja jezika, opće pedagogije i interkulturalnog obrazovanja. Time će se kombinirati različite vještine i kompetencije.

Edukacije će se razviti i za nastavnike i za studente nastavničkih usmjerenja, te će se razmjenjivati znanje o poučavanju prirodnih nauka s fokusom na raznolikost. U skladu s novim materijalima za učenje i poučavanje, razvit će se i implementirati nove edukacije s naglaskom na raznolikost.

Ciljevi projekta su:

  • poboljšanje razine kompetencija u institucijama visokog obrazovanja u partnerskim zemljama profesionalizacijom i razvojem univerzitetskih nastavnika koji obrazuju nastavnike prirodnih nauka (prvenstveno metodičari prirodnih nauka) u pogledu raznolikosti na nastavi prirodnih nauka s fokusom na jezik i kulturu
  • univerzitetski nastavnici će, sa svoje strane, podijeliti svoje znanje i vještine s nastavnicima i studentima nastavničkih smjerova i tako doprinijeti sveobuhvatnoj i kvalitetnijoj nastavi prirodnih nauka u smislu suradnje svih učenika u razredu bez obzira na razlike u jeziku i kulturi

Očekivani rezultati:

  • dodatno osposobljeni univerzitetski nastavnici koji obrazuju nastavnike prirodnih nauka, razvijene metode i alati za obrazovanje studenata nastavničkih smjerova prirodnih nauka o nastavnom procesu u koji uzima u obzir raznolikost učenika
  • razvijen najmanje jedan nastavni predmet i integriran u kurikulum za nastavnički smjer, dokumentiran digitalnim i analognim nastavnim materijalima;najmanje jedan koncept radionice za nastavnike prirodnih nauka bit će razvijen na svakom univerzitetu
  • nastavnici prirodnih nauka osposobljeni za poučavanje učenika koji su raznoliki po svojim jezičkim i kulturnim karakteristikama, u cilju većeg stupnja uključenosti svih učenika u razredu
  • nastavni materijali za nastavu prirodnih nauka u osnovnim i srednjim školama, koji uzimaju u obzir raznolikost učenika
  • pristupačni resursi za nastavu: objavljivanje materijala na webstranici projekta i u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima
  • internacionalizacija: razvijanje međunarodne mreže univerzitetskih nastavnika obrazovanja prirodnih nauka

U okviru projekta u akademskoj 2021/2022. godini realiziran je Program stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije osnovnih i srednjih škola, koji su kao vid stručnog usavršavanja nastavnika podržali Ministarstvo odgoja i obrazovanja KS, te Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Ovaj Program podrazumijevao je prethodno razvijanje nastavnih materijala za nastavu prirodnih nauka u osnovnim i srednjim školama, koji uzimaju u obzir raznolikost učenika, odnosno pripremu i realizaciju radionice za nastavnike prirodnih nauka, što predstavlja operacionalizaciju drugog cilja projekta, tj. dio očekivanih rezultata.

Dvodnevni program obuke za nastavnike hemije/kemije osnovnih škola održan je 13. 11. i 11. 12. 2021, a za nastavnike srednjih škola 14. 5. i 4. 6. 2022. godine u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet.

Obuka se sastojala iz predavanja, radionica i laboratorijskog rada iz oblasti hemije/kemije u obrazovanju, interkulturalnog odgoja i obrazovanja, jezičke heterogenosti, te su polaznici imali priliku, između ostalog, slušati predavanja o naučnom kapitalu iz prirodnih nauka, CLIL-u u nastavi hemije/kemije, funkcioniranju službene trojezičnosti u bosanskohercegovačkom školskom sistemu te jeziku hemije/kemije, njegovoj univerzalnosti, ali i izazovima prilikom podučavanja u jezički heterogenim sredinama, akcijskom istraživanju, potom učestvovati u radionicama o nenasilnoj komunikaciji i podučavanju u heterogenim zajednicama.

Tokom obuke korištena je oprema nabavljena u sklopu projekta koja uključuje moderne laboratorijske senzore, tablet uređaje, “pametnu” ploču i različite mobilne aplikacije primjenjive u nastavi prirodnih nauka. Primijenjene su nove nastavne metode, grupni i individualni rad, s naglaskom na senzibilizaciju nastavnika za različitosti učenika, te na uvažavanje različitosti u razredu.

Na kraju drugog dijela obuke nastavnicima su dodijeljeni certifikati o učešću u Programu stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije.

Program stručnog usavršavanja pohađalo je preko 40 nastavnika osnovnih i srednjih škola iz Sarajevskog, Srednjobosanskog, Unsko-sanskog i Zeničko-dobojskog kantona, te Istočnog Sarajeva. Pored toga što su se nastavnici upoznali s modernom opremom te mogućnostima primjene digitalne tehnologije u nastavi hemije/kemije u školama, nastavnicima je ponuđen i nastavak suradnje kroz posjete projektnog tima ESTA njihovim školama i pomoći pri realizaciji nastave uz primjenu ove opreme i novih nastavnih metoda.

Realizatori programa obuke bili su članovi projektnog tima ESTA na Univerzitetu u Sarajevu: doc. dr. Ines Nuić (voditeljica projekta), prof. emeritus Meliha Zejnilagić-Hajrić, mr. Merima Mrdić (Prirodno-matematički fakultet), prof. dr. Emina Dedić Bukvić (Filozofski fakultet), prof. dr. Emira Mešanović-Meša (Pedagoški fakultet).

Naredne aktivnosti projektnog tima ESTA na Univerzitetu u Sarajevu vezane su za pripreme i realizacije radionica za studente prirodnih nauka.

Oficijelna web-stranica: https://esta-project.eu/
Facebook stranica: https://www.facebook.com/estaprojecteu

Twitter: ESTA – Educating Science Teachers for All @estaprojecteu

Instagram: https://www.instagram.com/estaprojecteu/
ERASMUS+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 

Projekt ESTA | Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve
Projekt ESTA | Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve
Projekt ESTA | Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve
Projekt ESTA | Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve
Projekt ESTA | Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve
Projekt ESTA | Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve
Projekt ESTA | Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve
Projekt ESTA | Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve
Projekt ESTA | Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve
Projekt ESTA | Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve
Projekt ESTA | Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve
Projekt ESTA | Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve
Projekt ESTA | Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve
Projekt ESTA | Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve
Projekt ESTA | Obrazovanje nastavnika prirodnih znanosti za sve