Poziv za natječaj: dobre prakse u odgovornom istraživanju i inovacijama na Zapadnom Balkanu

Poziv za natječaj: dobre prakse u odgovornom istraživanju i inovacijama na Zapadnom Balkanu

Poziv za natječaj: dobre prakse u odgovornom istraživanju i inovacijama na Zapadnom Balkanu

Visit website, read and download the call here.